Ga met elkaar praten

Bij veel bedrijven heerst het gevoel dat de interne afstemming en de samenwerking met klanten en leveranciers een stuk beter zou kunnen. Bij deze bedrijven vindt vaak operationele afstemming tussen verschillende afdelingen plaats (een klantorder die met spoed de deur uit moet), maar in deze overlegvormen wordt toch voornamelijk het eigen afdelingsbelang voorop gesteld. Gevolg: […]

Verandertrajecten mislukken onnodig

Veel bedrijven realiseren zich best dat ze processen anders moeten inrichten of dat ze klantsegmentatie moeten doorvoeren. De situatie, het zogenaamde wicked problem, is duidelijk: het besef dat er iets moet  veranderen is aanwezig en vrijwel iedereen in de organisatie begrijpt het nut en de noodzaak ook. Dit kom ik vaak tegen, maar waarom toont wetenschappelijk onderzoek […]

Zonder wrijving geen glans

Als ik bij bedrijven kom, realiseert men zich al dat er iets moet gebeuren. Systeemaanpassingen worden niet doorgevoerd, het hokjesdenken wordt te gortig, de kosten rijzen de pan uit, er is een gebrek aan kennis en ervaring om de logistieke besturing beet te pakken, processen zijn niet robuust genoeg, etc. De eerste dagen bij zo’n […]

Talenten binden en boeien

Je zou toch verwachten dat bedrijven tegenwoordig alles uit de kast halen om talenten ook voor de langere termijn aan zich te binden. Natuurlijk zijn er bedrijven die dit wel doen, daar kun je bijvoorbeeld, onder voorwaarden, een vaarbrevet halen, krijg je gespecialiseerde opleidingen aangeboden, wordt niet moeilijk gedaan als iemand zes maanden met sabbatical […]

Carpe diem

Eigenlijk moet je als werknemer of ondernemer regelmatig achteroverleunen en terugblikken. Ik ben inmiddels vier jaar niet meer in loondienst en dat bevalt prima. In deze vier jaar heb ik slechts twee weken vakantie genomen en minimaal 50 tot 60 uur per week gewerkt bij verschillende opdrachtgevers, zowel in de retail- als aan de fabrikantenkant. […]

Betrouwbaar | Eerlijk | Team | Empathie | Resultaat