Duidelijkheid is key

In supply chain management hebben we het vaak over de ‘harde’ en ‘zachte’ kant van ons vakgebied. In de praktijk krijg ik regelmatig het gevoel dat het één het ander uitsluit en dat het een kwestie van kiezen is. Dus óf je bent van de theorie en omarmt het ene na het andere model, óf […]

Vertragen of bijdragen

Ik las recent in de offerte van de ERP-implementatiepartner bij één van mijn opdrachtgevers dat als het bedrijf niet bereid is om proces- en organisatiewijzigingen door te voeren, dit zou leiden tot veel maatwerk en dus hogere kosten. Briljante zin en de spijker op z’n kop. Deze zin kun je natuurlijk interpreteren als een vrijbrief […]

Besluiteloosheid

Door corona is het al maanden een rare tijd – en dat zal helaas nog wel een hele poos zo blijven. Veel bedrijven hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Het zal je maar gebeuren dat een altijd florerend bedrijf door de pandemie opeens het faillissement moet aanvragen. Maar het is niet alleen […]

Corona-smoesjes

Veel bedrijven houden vandaag de dag de hand op de knip als het gaat om grote investeringen. Op zich is dat in deze onzekere tijden volstrekt logisch. Er wordt óók gesuggereerd dat de coronacrisis ertoe leidt dat bedrijven minder investeren in duurzaamheid, omdat er geen geld meer voor is. Dat slaat nergens op. Bedrijven die […]

Data als het nieuwe goud

Eigenlijk weet iedereen vandaag de dag wel dat data cruciaal zijn voor de besturing van elke supply chain, ongeacht of het gaat om food, retail, mode, technische of chemische producten en of deze items van over de hele wereld komen of dat er sprake is van lokale inkoop. De afgelopen jaren is sprake van een […]

Betrouwbaar | Eerlijk | Team | Empathie | Resultaat