Actie, juist nu

Op de coronacrisis wordt door ieder bedrijf anders gereageerd. Veel bedrijven trappen, zeer begrijpelijk, op de rem als het gaat om uitgaven voor diepte-investeringen. Tijdelijke contracten worden vaak niet verlengd, uitzendkrachten zijn bij teruglopende omzetten de pineut, interimmanagers die voor de lockdown ‘op de bank zaten’ zitten daar nog steeds, terwijl het wisselen van baan […]

Samenwerken: nu móet het

We leven in lastige tijden met veel menselijk leed. Maar ook supply chains veranderen compleet van de ene op de andere dag. Zó zijn exportzendingen nog onderweg en verwacht je leveringen vanuit het buitenland binnen enkele dagen en zó mogen deze artikelen het land niet meer in of uit. Bizar. En dan heb ik het […]

Klanten wegjagen

Veel bedrijven realiseren zich dat klanten toch wel erg belangrijke stakeholders zijn, al is het maar omdat zíj ervoor zorgen dat de rekeningen betaald kunnen worden. Om de klant zover te krijgen, is het natuurlijk belangrijk dat je goed weet wat deze precies wil en dat je vervolgens je eigen organisatie en processen hierop afstemt. […]

Ga met elkaar praten

Bij veel bedrijven heerst het gevoel dat de interne afstemming en de samenwerking met klanten en leveranciers een stuk beter zou kunnen. Bij deze bedrijven vindt vaak operationele afstemming tussen verschillende afdelingen plaats (een klantorder die met spoed de deur uit moet), maar in deze overlegvormen wordt toch voornamelijk het eigen afdelingsbelang voorop gesteld. Gevolg: […]

Verandertrajecten mislukken onnodig

Veel bedrijven realiseren zich best dat ze processen anders moeten inrichten of dat ze klantsegmentatie moeten doorvoeren. De situatie, het zogenaamde wicked problem, is duidelijk: het besef dat er iets moet  veranderen is aanwezig en vrijwel iedereen in de organisatie begrijpt het nut en de noodzaak ook. Dit kom ik vaak tegen, maar waarom toont wetenschappelijk onderzoek […]

Betrouwbaar | Eerlijk | Team | Empathie | Resultaat