Data alleen zijn niet heilig

Veel bedrijven investeren steeds meer tijd in het opzetten en onderhouden van een goed planningsproces. Zij kijken dan vooral naar kwantitatieve aspecten van de planning, waarbij op basis van historische data wordt bepaald wat de verwachtingen voor de (nabije) toekomst zijn. Hier worden verschillende analysetools voor ingezet en wordt roostering en capaciteitsplanning op gebaseerd. Niets […]

Wat verandert er nu écht?

Afgelopen week was de tweede ‘in het spoor van Ad van Goor’ waarbij ruim 200 logistieke professionals inzicht kregen in hoe je als bedrijf en als keten afhankelijkheid, vooral van China, kunt verminderen. Complimenten aan Hessel Visser en Mieke Dame voor de organisatie! Veel logistieke bedrijven willen minder afhankelijk van derden worden. Hierbij kan gedacht […]

Weg duurzaamheid

De forse prijsstijgingen zetten supply chains enorm onder druk. Veel bedrijven weten eigenlijk niet meer zo goed wat ze moeten doen, behalve hopen dat het allemaal wel goed komt. Ze leven steeds meer met de dag en kijken veel minder vooruit dan voorheen. Zij die wel vooruitkijken, hebben vaak een sombere blik, ofschoon dit sterk […]

Mensen maken geld

De wereld staat sinds een half jaar op z’n kop. Iedereen maakt zich zorgen over de toekomst, en dan zijn het vooral financiële zorgen. Kan ik mijn rekeningen blijven betalen, overleeft het bedrijf waarvoor ik werk de terugval in omzet wel, hoe zit het met mijn tijdelijke arbeidsovereenkomst, waarom is het verloop onder medewerkers groot, […]

Digitale droom

In een digitale supply chain zijn operationele en ketenprocessen ondergebracht in één totaaloplossing waarbij alles real-time met elkaar is verbonden, de bedrijfsprocessen perfect op elkaar aansluiten en waarin de systemen van de betrokken ketenpartners volledig met elkaar zijn geïntegreerd. De nadruk lijkt dus erg te liggen op technologie, maar zolang het uitwisselen van Excel- en […]

Betrouwbaar | Eerlijk | Team | Empathie | Resultaat