Share

Arbeid wordt ook binnen ons vakgebied een steeds duurdere factor, omdat salarisverhogingen, als gevolg van geleverde prestaties en vanwege forse inflatie, structureel invloed hebben op de toekomstige kosten. Een doorgevoerde salarisverhoging is moeilijk terug te draaien. Voor medewerkers is de aanpassing prettig, maar niet het enige dat telt. De vraag is dan ook wat bedrijven kunnen doen om een goede balans te vinden tussen kosten en werkgeluk. Dat laatste bepaalt in mijn ogen de toekomst van arbeid.

Het succesvol afronden van een opleiding wordt steeds meer een hygiënefactor, de harde kant. Het diploma zorgt ervoor dat je mag gaan praten, want werkgevers willen nu eenmaal iemand ‘met een papiertje’ waaruit blijkt dat je in elk geval kennis van zaken zou moeten hebben. Dat is natuurlijk geen garantie, maar het voelt vertrouwd.

De zachte kant van arbeid bepaalt het succes voor de komende jaren. Voor medewerkers geldt meer en meer dat de persoonlijkheidskenmerken doorslaggevend worden. Eigenlijk komt dit vooral neer op je competentie om, in alle omstandigheden, met andere mensen om te kunnen gaan. ‘Haantjes’ krijgen het steeds moeilijker, omdat draagvlak gaat ontbreken en teams uiteindelijk sterker zijn dan welk individu dan ook. De Supply Chain Monitor 2022 geeft niet voor niets aan dat samenwerking key is.

Geven en nemen

Degenen die, naast het hebben van inhoudelijke kennis, het beste met andere mensen omgaan, zijn de medewerkers van de toekomst. Eerlijkheid, transparantie, samenwerking, aanpassingsvermogen en empathie zijn de sleutelwoorden voor de toekomst van arbeid, op elk niveau in de organisatie. Dit geldt ook voor de bedrijven. Kom tegemoet aan wensen van medewerkers ten aanzien van werktijden, thuiswerken, vrijheid, (variabele) beloning, et cetera. Dit is namelijk prima te managen. Bovendien zullen medewerkers die zich mede hierdoor enorm gewaardeerd voelen veel meer voor het bedrijf doen dan hetgeen in de ouderwetse functiebeschrijving is vastgelegd. Het is altijd een kwestie van geven en nemen, waarbij ver vooruitkijken verstandig is.

Deze manier van ‘naar arbeid kijken’ vraagt veel van de HRM-afdeling en het management, want zij zijn vaak principieel/procedureel ingericht. Het wordt uiteindelijk gemakkelijker voor het bedrijf, want medewerkers die werkgeluk ervaren, zijn productiever en zorgen voor minder verloop. Dit draagt dan ook weer bij aan lagere kosten. Je moet je als werkgever echter wel realiseren dat werkgeluk niet alleen afhankelijk is van de arbeidsvoorwaarden. De medewerker van de toekomst is nadrukkelijk bezig met de werk/privébalans, dus is het voor bedrijven slim om bij te dragen aan het vinden van deze balans. Dat leidt tot werkgeluk en tot betere prestaties. Iedereen blij.

Share

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Betrouwbaar | Eerlijk | Team | Empathie | Resultaat