Angst in de coalitie

In de Haagse politiek staat er na de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen een en ander onder spanning. De plannen en de gekozen strategie moeten worden aangepast aan de nieuwe situatie. Er komt dan een aantal vragen voorbij als: in hoeverre geef je gehoor aan de achterban, wat betekent het voor je eigen positie, hoe […]

De waarde van een interimmer

Veel bedrijven worstelen met de vraag wat een werknemer nu eigenlijk waard is. En hoe weet je of je een eerlijke prijs voor iemand betaalt? Als bedrijf wil je, vanwege de kosten, niet een te groot arbeidsvoorwaardenpakket aanbieden (en het moet uit te leggen zijn aan de huidige medewerkers), maar je wil ook niet dat […]

Werkgeluk

Arbeid wordt ook binnen ons vakgebied een steeds duurdere factor, omdat salarisverhogingen, als gevolg van geleverde prestaties en vanwege forse inflatie, structureel invloed hebben op de toekomstige kosten. Een doorgevoerde salarisverhoging is moeilijk terug te draaien. Voor medewerkers is de aanpassing prettig, maar niet het enige dat telt. De vraag is dan ook wat bedrijven […]

Een netwerk is mensenwerk

Als we het in ons vakgebied over ‘het netwerk’ hebben, hebben we het toch vooral over hoe de supply chain eruitziet. Het gaat dan over de verschillende tiers in de keten, hoe supply chain-risico’s in het netwerk kunnen worden beperkt en hoe, indien nodig, substitutie plaatsvindt. Allemaal logisch, maar is dat alles? Natuurlijk zijn er […]

Data alleen zijn niet heilig

Veel bedrijven investeren steeds meer tijd in het opzetten en onderhouden van een goed planningsproces. Zij kijken dan vooral naar kwantitatieve aspecten van de planning, waarbij op basis van historische data wordt bepaald wat de verwachtingen voor de (nabije) toekomst zijn. Hier worden verschillende analysetools voor ingezet en wordt roostering en capaciteitsplanning op gebaseerd. Niets […]

Betrouwbaar | Eerlijk | Team | Empathie | Resultaat