Share

De Nucleaire Top (NSS) ligt inmiddels achter ons. De chaos op de weg is meegevallen, maar heeft dit ook geleid tot efficiëntere logistiek? Volgens TLN en EVO is hinder voorkomen door een flexibelere opstelling van bedrijven en wethouders. Goed nieuws natuurlijk, maar blijkt dit ook uit de beschikbare databronnen? Het antwoord is overduidelijk: Ja. De vraag rijst dan waarom er een groot evenement nodig is om te bereiken dat er slimmere logistiek wordt bedreven.

De cijfers

Het rondje langs de velden vóór de NSS-top gaf aan dat zeker niet alle partijen rondom Den Haag en Amsterdam proactief actie hadden ondernomen om een logistieke chaos door wegafsluitingen te voorkomen. Uit de data van het NK Speed Docking 2014 blijkt echter dat het aantal te vroeg aangeboden zendingen in deze regio met veertig procent is gestegen ten opzichte van de eerste week speeddocking. De absolute verblijftijden zijn zelfs twintig minuten korter voor de afleveradressen rondom de Top dan in dezelfde periode van 2013. En wie had vooraf kunnen bedenken dat in deze regio het aantal te late zendingen nagenoeg nihil was? Ik eerlijk gezegd niet.

Op basis van verkeerscamera’s, lussen in het wegdek en verkeersmonitoring geeft MAPtm bovendien aan dat het verkeersaanbod op de alternatieve routes tijdens de NSS (onder andere de A2 en A12) tot wel dertig procent is afgenomen, terwijl het verkeer op deze dagen in de late avond- en nachturen, afhankelijk van het tijdstip met 25-35 procent is toegenomen. Dat eerste is mede te verklaren door de duidelijke communicatie aan weggebruikers voorafgaand aan de top om thuis te blijven, dan wel met een andere modaliteit te gaan reizen.

De toename van verkeer in de nachtelijke uren kan mede duiden op meer logistiek vervoer. De verblijftijden op distributiecentra zijn in deze uren niet toegenomen. Dit is opvallend, omdat verblijftijden in de nachtelijke uren over het algemeen langer zijn. Wat mij betreft zit hierin het bewijs dat op tactisch niveau ook ten aanzien van transportstromen grote voordelen behaald kunnen worden door slim om te gaan met logistiek. De logistieke winnaars van de top zijn dus zij die proactief gehandeld hebben.

Beter benutten

Bovendien is het volume, dat in de week van de NSS is afgeleverd, met zestien procent afgenomen. Dit terwijl de beladingsgraad van de vrachtauto’s nauwelijks gewijzigd is. Niet verrassend als je het mij vraagt, maar het toont wel de enorme potentie aan om middels het beter benutten van onze wegen en de beschikbare transportcapaciteit aanzienlijke productiviteitsverbeteringen te realiseren. Dagelijks rijden er zo’n 75.000 vrachtauto’s over de A2, A4 en A12. Tijdens de NSS was dit circa dertig procent minder op de A4 zelfs tot zeventig procent minder, uiteraard ook door afsluitingen van aansluitende wegen en rijstroken.

Uit eerder onderzoek blijkt dat door samenwerking en de invoer van een tactische planning hetzelfde volume met tien tot vijftien procent minder vrachtwagens kan worden vervoerd. Door een structureel efficiëntere inzet van vrachtwagens wordt op de genoemde snelwegen ongeveer 110 kilometer minder asfalt gebruikt.  Wat mij betreft hebben verladers, logistiek dienstverleners en afleveradressen de taak om dit op te pakken, vanwege economische redenen maar zeker ook vanwege de effecten op ons milieu. Het bundelen van onze krachten zorgt voor successen. Goede communicatie aan weggebruikers vooraf, samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties en verkeersinformatiediensten en een betere benutting van de beschikbare transportcapaciteit (efficiëntere productiviteit en verschoven laad- en lostijden) heeft er tijdens de top in elk geval voor gezorgd dat verkeersinfarcten zijn uitgebleven.

Samenwerking

Veel mensen houden vast aan bestaande zekerheden. Samenwerking leidt tot nieuwe uitdagingen in de zin van: Hoe start ik? Met wie ga ik samenwerken? Hoe ziet de roadmap er uit om tot succesvolle samenwerking te komen? Wat doe ik als het even niet lekker loopt? Maar vooral ook: Wat levert het concreet op? Ik ben van mening dat samenwerking blijft lonen als het deelnemen meer voordelen biedt dan niet samenwerken.

Natuurlijk beïnvloedt de mate van organisatievolwassenheid van de deelnemers ook het succes, maar bovenstaande cijfers geven helder weer dat de potentie groot is. Wat mij betreft geldt dan ook ‘keep it simpel’ en ‘just do it’, zodat we niet alleen tijdens een event onze transportstromen anders inrichten, maar dat we stapje voor stapje zorgen voor structureel slimmere logistiek. Kwestie van doen; ik doe mee.

Share

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Betrouwbaar | Eerlijk | Team | Empathie | Resultaat